9 Εναλλακτικοί πόροι χρηματοδότησης τεχνολογίας για την τάξη σας

2
9 Εναλλακτικοί πόροι χρηματοδότησης τεχνολογίας για την τάξη σας

Το Ίδρυμα της Εθνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης για τη Βελτίωση της Εκπαίδευσης (NFIE) προσφέρει περισσότερες από 300 επιχορηγήσεις από 1000 $ έως 3.000 $ η καθεμία σε συνεχή βάση, όλο το χρόνο. Αυτές οι επιχορηγήσεις χρηματοδοτούν καινοτομίες στην τάξη ή επαγγελματική ανάπτυξη για βελτιωμένη πρακτική σε δημόσια σχολεία K-12 και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το NFIE θα χορηγεί έως και 250 επιχορηγήσεις καινοτομίας αξίας 2.000 $ ετησίως και 75 υποτροφίες ηγεσίας και μάθησης που κυμαίνονται από 1.000 έως 3.000 $. Οι επιχορηγήσεις θα χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες για 12 μήνες από την ημερομηνία της απονομής.

*Από τον Φεβρουάριο του 2016, οι αιτούντες επιχορήγηση πρέπει να είναι μέλη ΝΕΑ και οι η επόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 15 Οκτωβρίου!

Schreibe einen Kommentar